6 เรื่องที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจซื้อ-ขายที่ดิน

6 เรื่องที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจซื้อ-ขายที่ดิน

การซื้อขายที่ดินถือเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่มีรายละเอียดให้ต้องพิจารณาเป็นอย่างมาก เพราะไม่ใช่การซื้อขายสิ่งของธรรมดาทั่วไป แต่ยังรวมไปถึงเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์ต่าง ๆ และความถูกต้องทางด้านเอกสารอีกด้วย ดังนั้นแล้วก่อนที่จะมีการซื้อขายที่ดินเกิดขึ้นจริง จึงต้องมีการพิจารณาข้อมูลและปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ซึ่ง 6 เรื่องที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อขายที่ดินมีดังนี้ 1. การค้นหาโฉนดที่ดิน             ถือเป็นสิ่งที่มีความมีความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะสำหรับผู้ซื้อ ที่จำเป็นจะต้องค้นหาโฉนดที่ดินเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ว่า ที่ดินที่กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาซื้อขายนั้นเป็นโฉนดที่ดินจริงหรือไม่ หรือมีการปลอมแปลงเอกสารมา นอกจากนี้การค้นหาโฉนดที่ดินยังทำให้รู้ได้อีกว่าที่ดินดังกล่าวนั้นมีการแอบอ้างนำมาขายหรือไม่ หรือติดจำนอง ถูกอายัด หรืออยู่ระหว่างการแบ่งที่ดินอยู่หรือเปล่า เพราะแน่นอนว่าหากที่ดินอยู่ระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว ก็เท่ากับว่าคุณจะเสียสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินไปโดยปริยาย โดยการตรวจเช็กและค้นหาโฉนดที่ดินนี้สามารถทำได้ด้วยตนเองผ่านทั้งทางแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของกรมที่ดิน 2. รูปร่างของที่ดินเป็นสิ่งสำคัญ             ในการซื้อขายที่ดินนั้น เรื่องรูปร่างของที่ดินถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการพิจารณาเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะทั้งจากผู้ขายเองหรือจากตัวผู้ซื้อ โดยในส่วนของผู้ขายนั้นรูปร่างของที่ดินก็จะส่งผลอย่างมากต่อเรื่องของราคา หากเป็นที่ดินสี่เหลี่ยมผืนใหญ่สวยงามก็จะช่วยดันราคาที่ดินให้สูงขึ้น             ขณะที่ตัวของผู้ซื้อเองก็จะต้องพิจารณาก่อนซื้อที่ดินว่าจะซื้อเพื่อใช้ประโยชน์อะไร…

Read More